Legoarbeten inom woocommerce är vanligt förekommande.